u

iCARE BENEFITS

Mục tiêu lớn đầy tham vọng vừa được đa số nhân viên iCB bình chọn đó là: "Nâng cao chất lượng cuộc sống cho 100 triệu gia đình công nhân trên toàn cầu vào năm 2020."

Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, hiển nhiên iCB không thể hành động một cách đơn lẻ - do đó, đây cũng chính là lời kêu gọi các đối tác chiến lược của iCB tiếp tục đồng hành để cùng nhau đạt được mục tiêu lớn vừa đề ra.

v

iCare Member App

iCare Benefits has launched iCare Member App.

iCare Benefits Ra Mắt iCare Member App
Ứng dụng mua sắm tiện lợi với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

1

TỔNG QUAN

iCare Benefits là một doanh nghiệp xã hội hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, cung cấp cho người lao động ở các quốc gia đang phát triển một Chương trình Phúc lợi đột phá ngay tại nơi làm việc. Chương trình cung cấp nền tảng và giải pháp giúp các nhà sản xuất, tổ chức xã hội, ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ có thể phục vụ được đối tượng người lao động có thu nhập thấp trong nền kinh tế, với mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ từ 100 – 500 đô la Mỹ, và giúp họ tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu với tổng chi phí thấp nhất.

3

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

iCare Benefits cung cấp các Sản phẩm & Dịch vụ thiết yếu để giúp Người lao động đạt được 4 giá trị Sống Tiện Nghi, Khỏe Mạnh, Tri Thức và Bền Vững

3

SỐNG TIỆN NGHI

Sống tiện nghi cung cấp các sản phẩm gia dụng và điện tử thiết yếu nhằm giúp người lao động tiết kiệm thời gian làm các công việc nhà để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nghỉ ngơi sau ngày dài lao động vất vả.

4

SỐNG KHỎE MẠNH

Sống khỏe mạnh cung cấp các kiến thức bổ ích và rất nhiều các sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng cao, được thiết kế riêng để chăm sóc cho sức khỏe của thành viên và những người yêu thương của họ.

5

SỐNG TRI THỨC

Sống tri thức của iCare Benefits giúp người lao động và con em họ tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ giáo dục thiết yếu. Cung cấp cho các thành viên của chương trình nhiều lựa chọn chất lượng cao về trang thiết bị giáo dục, các khóa học trực tiếp và học trực tuyến để cải thiện chất lượng giáo dục cho cả con em và bản thân người lao động.

6

SỐNG BỀN VỮNG

SẮP RA MẮT

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Bằng việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho Người lao động và gia đình của họ, chúng tôi đã giúp cho hơn 1,200 doanh nghiệp có được lực lượng lao động trung thành và năng suất cao.