NEWS
EVENTS

MainpicHealthyWorkerdrinksmorewater

Healthier worker drinks more water!

“I don’t want to drink much water. I don’t want to waste time going to the restroom because it makes me miss my production targets and I will not receive a bonus. ” — a Cambodian factory worker.

 

20th - 23rd Feb 2017 iCare Benefits Cambodia supported our valued partners from Marks & Spencer and Jie Wei Garment Factory to organize workshops enforcing the right habits for drinking clean water. Over 1,000 workers participated in the workshops. The clean water consumption per worker in the factory increased by 60% during the week after the workshops.

During the workshop, workers learned about the advantages of drinking the right amounts of water, ways to ensure drinking water’s safety, and other important habits related to sanitation and hygiene. The knowledge provided in the workshop was intended to help workers improve their own and their relatives’ health.

 

During the event, iCare Benefits provided free water bottles to help our members always have clean drinking water available during work. iCare senior staff supported the organization of the event and impact assessment.

Before the workshop, water and sanitation knowledge among workers was low. The baseline survey showed only 60% correct answers. One of the participants said: „I don’t want to drink much water. I don’t want to waste time going to the restroom because it makes me miss my production targets and I will not receive a bonus.“

Thanks to the workshops conducted during lunch breaks between 20th and 23rd of February, all workers understood the importance of consuming at least 2 liters of water per day. They all signed a symbolic commitment to improve the healthy habits. The control group scored 100% correct answers in the knowledge test and the daily water consumption in the factory improved from 1.01 liter/person before the workshops to 1.6 liters/person during the week following the workshop.

"We are very happy to support Marks & Spencer and other partners in this meaningful initiative. We are planning to organize workshops in more factories this year" - said Molika Meas, the CEO of iCare Benefits Cambodia.

Workers during the Happy Savings training are preparing for
trainers' questions.

---

Giai Đoạn Thử Nghiệm Chương Trình Đào Tạo Quản Lí Tài Chính Đã Hoàn Thành

Giai đoạn đầu tiên của chương trình Happy Savings (Đào tạo Quản lý tài chính) đã hoàn thành với sự tham gia của hơn 800 công nhân trong các khóa đào tạo tại 5 nhà máy ở Đồng Nai, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Happy Savings đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà máy tham gia giai đoạn này. Đại diện Công đoàn nhà máy hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo chia sẻ rằng các giảng viên đã kết nối tốt với học viên nhờ vào các trò chơi hấp dẫn, các công cụ hỗ trợ đào tạo được chuẩn bị tốt và phương pháp giảng dạy linh hoạt. Nội dung chương trình hấp dẫn đã giúp người lao động tập trung trong suốt quá trình đào tạo.

Happy Savings là một dự án đào tạo quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình cho các công nhân nữ thuộc các nhà máy hợp tác với iCare Benefits.

Nội dung đào tạo bao gồm:

- Lập kế hoạch tài chính gia đình

- Quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình

- Phát triển thói quen tiết kiệm

- Đặt mục tiêu tiết kiệm dài hạn

Hiện tại, iCare Benefits và các đối tác đang làm việc để củng cố các bài học kinh nghiệm từ giai đoạn đầu tiên của dự án. Các bước tiếp theo sẽ được triển khai bao gồm: (1) tạo nội dung giáo dục được chia sẻ qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến dành cho tất cả thành viên iCare, (2) chiến lược truyền thông và (3) kế hoạch mở rộng quy mô chương trình.
Experian - một trong những nhà đầu tư của iCare Benefits đã tài trợ hoàn toàn cho chương trình này.

Workers during the Happy Savings training are preparing for
trainers' questions.

Categories

Archives