NEWS
EVENTS

Healthy Living Workshop At Lac Ty II Limited Company

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]

Healthy Living Workshop At Lac Ty II Limited Company

On June 22, 2018, iCare Benefits in collaboration with Marie Stopes International organized a Reproductive Health Education workshop for 175 workers at Lac Ty 2 Limited Company (Hau Giang Province). Through the workshop, doctors from the Marie Stopes organization provided essential knowledge about female health topics such as screening for cervical cancer, gynecological examinations, or family planning.

Trade union members attending the workshop will spread the information among other workers in the factory. Thanks to the company support, iCare Benefits and Marie Stopes doctors also provided direct counseling about reproductive health for workers at the company's cafeteria weekly. In addition, the Lac Ty II female workers will enjoy an easy access to reproductive health services at the modern Marie Stopes clinic in Can Tho.

In years 2018-2020, iCare Benefits and Marie Stopes will work together to bring free female health education and high-quality medical services with affordable interest-free installment payment plans to over 300 factories cooperating with iCare Benefits.
--
Hội Thảo Sống Khỏe Mạnh Tại Công Ty TNHH Lạc Tỷ II

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, iCare Benefits phối hợp với Marie Stopes International tổ chức hội thảo Giáo dục Sức khỏe Sinh sản cho 175 công nhân tại Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Tỉnh Hậu Giang). Thông qua hội thảo, các bác sĩ từ tổ chức Marie Stopes đã cung cấp kiến thức cần thiết xoay quanh các chủ đề về sức khỏe nữ giới như khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, khám phụ khoa hoặc kế hoạch hóa gia đình.

Các thành viên Công đoàn tham dự hội thảo sẽ truyền đạt thông tin đến các công nhân khác trong nhà máy. Nhờ sự hỗ trợ của Quý công ty, iCare Benefits và các bác sĩ của Marie Stopes đã tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản cho công nhân tại nhà ăn của công ty hàng tuần. Ngoài ra, nữ công nhân công ty Lạc Tỷ II sẽ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản tại phòng khám hiện đại của Marie Stopes ở Cần Thơ.

Từ 2018 đến 2020, iCare Benefits và Marie Stopes sẽ hợp tác để cung cấp chương trình giáo dục miễn phí về sức khỏe nữ giới và các dịch vụ y tế chất lượng cao với chương trình trả góp không lãi suất cho hơn 300 nhà máy hợp tác với iCare Benefits

Categories

Archives

Leave a Comment