hpvdetail

iCare Benefits is a for-profit social enterprise, providing workers in developing countries a breakthrough employee benefits program at their workplace. “See more”

In Vietnam, iCare Benefits partnered with the Pasteur Institute and a local labour union to understand the needs and challenges of factory workers and their families working for manufacturers Garmex and Changshin. Human papillomavirus (HPV), a common sexually transmitted disease which can cause cancer, is also preventable through a vaccine. Given its prevalence, and the lack of knowledge about the disease – a staggering 94 percent of surveyed workers in Vietnam did not know what the disease was – the partnership prioritized offering the vaccine to factory workers.

Labour unions convened workers to attend information sessions, where doctors from the Pasteur Institute helped organize the employee surveys, delivered presentations on HPV and cervical cancer and conducted examinations and vaccinations. iCare Benefits offered its members an interest-free 9-month installment payment option, to address the high cost of the vaccine.

Visit the following link to know further details https://www.businesscalltoaction.org/resources/forming-partnerships-inclusive-business

 

iCare Benefits là một doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận, cung cấp cho người lao động ở các nước đang phát triển một chương trình lợi ích nhân viên đột phá tại nơi làm việc của họ. Xem thêm

Tại Việt Nam, iCare Benefits đã hợp tác với Viện Pasteur và Công đoàn để hiểu nhu cầu và thách thức của công nhân và gia đình của họ đang làm việc cho các nhà máy Garmex và Changshin. Siêu vi Papilon ở người (HPV), một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến có thể gây ung thư, cũng có thể phòng ngừa được thông qua vắc-xin. Với mức độ phổ biến và thiếu kiến ​​thức về căn bệnh này - đáng kinh ngạc là 94% công nhân được khảo sát tại Việt Nam không biết bệnh này là gì – vì thế cung cấp vắc-xin cho công nhân nhà máy là vấn đề hàng đầu được đặt ra.

Công đoàn đã tập hợp công nhân tham dự các buổi thông tin, trong đó các bác sĩ của Viện Pasteur đã tổ chức khảo sát người lao động, thuyết trình về HPV và ung thư cổ tử cung và tiến hành kiểm tra và tiêm chủng. iCare Benefits đã đưa ra một chương trình giúp các thành viên có thể trả góp 9 tháng 0% lãi suất, để giải quyết được vấn đề chi phí vắc-xin quá cao.

Truy cập link sau đây để biết thêm thông tin chi tiết https://www.businesscalltoaction.org/resources/forming-partnerships-inclusive-business