NEWS
EVENTS

HPV Vaccination Program at Pouli Co., Ltd

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]

HPV Vaccination Program at Pouli Co., Ltd

iCare Benefits provides healthcare benefits to workers in collaboration with factories. In partnership with the Pasteur Institute in Ho Chi Minh City, we launched a free counseling and vaccination program for workers. On July 1st 2018 the program was launched for workers in Tay Ninh thanks to great cooperation from Trade Unions of Gia Chiu Co., Ltd (Pouli).

This highly-fledged program is especially important and practical in raising awareness about cervical cancern and HPV virus. iCare Benefits supports workers participating in the program to access the service with lower price and pay with affordable 9-month installments.

iCare Benefits is working with Pasteur Institute to launch the HPV Education and Vaccination Program to more factories to improve the quality of life for workers and their families.

--
Chương Trình Tiêm Ngừa HPV Tại Công Ty TNHH Pouli

iCare Benefits hiện đang phối hợp với các nhà máy nhằm đem đến chương trình chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Thông qua việc hợp tác với Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh, iCare Benefits đã tiến hành chương trình tư vấn miễn phí và tiêm ngừa HPV dành cho người lao động. Vào ngày 1/7/2018, chương trình đã được triển khai cho công nhân tại Tây Ninh nhờ sự hỗ trợ từ Công đoàn Công ty Gia Chiu (Pouli)

Chương trình này đặc biệt quan trọng và thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về bệnh ung thư cổ tử cung và virus HPV, iCare Benefits hỗ trợ người lao động tham gia chương trình được tiếp cận dịch vụ với mức giá ưu đãi và trả góp hợp lý trong vòng 9 tháng.

iCare Benefits hiện đang phối hợp với Viện Pasteur để triển khai Chương Trình Giáo Dục và Tiêm Ngừa HPV đến nhiều nhà máy hơn nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho công nhân và gia đình họ.

Categories

Archives

Leave a Comment