NEWS
EVENTS

iCare Benefits Partners With National Education Union Of Vietnam For More Benefits To Teachers

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]
iCare Benefits Partners With National Education Union Of Vietnam For More Benefits To Teachers
On the 6th July, 2018, iCare Benefits, National Education Union of Vietnam, and Tara Joint Stock Company signed the Memorandum of Understanding (MOU) to implement iCare Benefits program for officers, teachers, and other employees working in the education field in Vietnam.
“Education is of the highest importance for each nation development. Teachers and other employees in the education sector, especially in remote areas, face many difficulties in their lives. This is preventing them from fully dedicating themselves to their work. In addition to serving over 1.5 million factory workers, iCare Benefits is collaborating with National Education Union of Vietnam to improve quality of life for teachers and other employees in the education sector. Thanks to iCare they will enjoy access to essential products and services at the lowest total cost.” - shared Mr. Trung Dung, iCare Benefits CEO at the MoU signing ceremony in Hanoi.

 

Mr. Trung Dung – iCare Benefits CEO presented at the ceremony of a signing cooperation agreement with National Education Union of Vietnam

In the MOU, iCare Benefits and Tara JSC committed to provide access to essential products and services for all employees working in public education sector (in areas where iCare Benefits is currently present) with installments up to 6 months and subsidize 100% interest. In addition, Tara and iCare Benefits will support other existing activities with National Education Union of Vietnam benefitting its members.

Read the press release from National Education Union of Vietnam here

---

iCare Benefits Hợp Tác Với Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Để Mang Đến Nhiều Phúc Lợi Hơn Dành Cho Giáo Viên
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, iCare Benefits, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Tara đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm triển khai chương trình Phúc lợi iCare đến cán bộ, giáo viên và công nhân viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
Ông Trung Dung – Tổng Giám đốc điều hành iCare Benefits chia sẻ tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Giáo dục Việt Nam:
Giáo dục và Đào tạo có vai trò quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Làm thế nào để đội ngũ giáo viên và CBNV ngành giáo dục tận tâm cống hiến, giảng dạy khi mà cuộc sống của họ cũng đang gặp khá nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu vùng xa,  là điều mà các cơ quan quản lý ngành giáo dục luôn trăn trở. Ngoài việc phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 1,5 triệu công nhân tại các nhà máy sản xuất, Chương trình Phúc lợi iCare đang phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho đội ngũ giáo viên và cán bộ nhân viên trong ngành giáo dục thông qua chương trình mua sắm trả góp không lãi suất.”

 

Ông Trung Dung - Giám đốc điều hành iCare Benefits trình bày tại lễ ký kết Bản ghi nhớ
với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trong Bản ghi nhớ, iCare Benefits cam kết hợp tác với các đối tác khác để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho các thành viên iCare làm việc trong ngành giáo dục giáo dục với thời gian trả góp lên đến 6 tháng và trợ cấp 100% lãi suất tại các khu vực iCare hiện diện. Ngoài ra, Tara và iCare Benefits sẽ hỗ trợ các hoạt động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức nhằm phục vụ lợi ích cho các thành viên.

Vui lòng đọc thông cáo báo chí của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại đây.

Categories

Archives

Leave a Comment