NEWS
EVENTS

New Female Worker Health Program With Marie Stopes International

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]
New Female Worker Health Program With Marie Stopes International
In June 2018 iCare Benefits and Marie Stopes International (MSI) launched a new program to provide reproductive health and family planning services to the female workers. The main objective of the partnership is to provide workers with access to high quality reproductive healthcare products and services at the affordable cost. Thanks to the generous support of DFAT - department of the Australian Government, the partners will be able to provide free healthcare education to at least 5-10,000 workers in factories participating in the program during the next 12-18 months.
In the first month since the launch, Marie Stopes doctors trained nearly 500 female workers in workshops organized by iCare Benefits and the partnering factories.
Watch the 2-minute educational video about the program here.
To register your factory in the program or ask for more information, please contact Ms My Nu Nguyen (nu.ntm@mobivi.vn, +84 120 240 6818).

MSI doctors consulted female workers at the canteen of a factory.

---
Chương Trình Sức Khỏe Dành Cho Nữ Công Nhân Với Tổ Chức Marie Stopes International
Vào tháng 6 năm 2018, iCare Benefits và Marie Stopes International (MSI) đã phát động một chương trình mới nhằm cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho nữ công nhân. Mục tiêu chính của chương trình là cung cấp cho người lao động khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao với chi phí hợp lý. Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Úc, các đối tác sẽ cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe miễn phí cho ít nhất 5-10.000 công nhân tại các nhà máy trong vòng 12-18 tháng tới.
Trong tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt, các bác sĩ Marie Stopes đã đào tạo gần 500 nữ công nhân trong các hội thảo do iCare Benefits và các nhà máy hợp tác tổ chức.
Xem video giáo dục về chương trình tại đây.
Để nhà máy của Anh/Chị đăng ký tham gia hoặc tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Mỹ Nữ (nu.ntm@mobivi.vn, +84 120 240 6818).

Categories

Archives

Leave a Comment