NEWS
EVENTS

New Partnership Between Hanoi Federation of Labour and iCare Benefits

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]

New Partnership Between Hanoi Federation of Labour and iCare Benefits

On April 26th, 2018 representatives of Hanoi Federation of Labour and iCare Benefits signed a new cooperation agreement. The two parties were represented by Ms Nguyen Thi Tuyen (chairwoman – Hanoi Labour Union) and Tran Thi Van Hong (Head of North – iCare Benefits Vietnam). iCare and Hanoi Federation of Labour will work closely together to provide the lowest total cost of access to essential products and services for factory workers in Hanoi. Hanoi Federation of Labour committed to broadcast information about iCare Benefits program through its channels.

Ms. Tran Thi Van Hong - Head of iCare Benefits (second from right) and
Ms. Nguyen Thi Tuyen - Chairwoman of Hanoi Federation of Labour
(third from right)
Ms. Tran Thi Van Hong - Head of iCare Benefits (second from right) and Ms. Nguyen Thi Tuyen - Chairwoman of Hanoi Federation of Labour (third from right)

iCare Benefits has been developing partnerships with Labour Union authorities at a provincial and local level as part of the cooperation agreement with the Vietnam General Confederation of Labour. In this agreement, iCare committed to efforts towards improving quality of life for workers and their families by providing iCare Benefits program in factories and supporting other labour programs initiated by Labour Unions at the provincial level.
To date, iCare Benefits is actively cooperating with Labour Unions at provincial and local levels in: Binh Duong, Dong Nai, HCMC, Ben Tre, Tien Giang, Long An, Vinh Long, Hanoi, Hai Phong, Nam Dinh, Bac Ninh, Bac Giang, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Hung Yen, Hai Duong and Thanh Hoa. Thanks to the strong partnerships, more than 1,000 companies with over 1,500,000 employees implemented iCare Benefits in Vietnam, Laos, and Cambodia.

---

Kí Kết Hợp Tác Giữa iCare Benefits Và Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và iCare Benefits đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Hai bên được đại diện bởi bà Nguyễn Thị Tuyền (Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội) và bà Trần Thị Vân Hồng (Giám đốc miền Bắc – iCare Benefits Việt Nam). iCare và Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu với tổng chi phí thấp nhất cho công nhân các nhà máy tại Hà Nội. Liên đoàn Lao động Hà Nội cam kết phát sóng thông tin về Chương trình Phúc lợi iCare thông qua các phương tiện truyền thông của ngành.

Ms. Tran Thi Van Hong - Head of iCare Benefits (second from right) and
Ms. Nguyen Thi Tuyen - Chairwoman of Hanoi Federation of Labour
(third from right)
Ms. Tran Thi Van Hong - Head of iCare Benefits (second from right) and Ms. Nguyen Thi Tuyen - Chairwoman of Hanoi Federation of Labour (third from right)

iCare Benefits đã phát triển quan hệ đối tác với các cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh/thành phố và địa phương như một phần của thỏa thuận hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong thỏa thuận này, iCare cam kết nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình bằng cách cung cấp chương trình Phúc lợi iCare trong các nhà máy và hỗ trợ các chương trình khác dành cho công nhân do Liên đoàn Lao động phát động ở cấp tỉnh.

Đến nay, iCare Benefits đang tích cực hợp tác với Liên đoàn Lao động các cấp tỉnh/thành phố và địa phương tại: Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương và Thanh Hoá. Nhờ có quan hệ đối tác mạnh mẽ, iCare Benefits đã triển khai chương trình Phúc lợi iCare cho hơn 1.000 công ty với hơn 1.500.000 nhân viên tại Việt Nam, Lào và Campuchia.