CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN "BÙNG NỔ QUÀ THÁNG 4 - TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ" PROGRAM IN APRIL 2019

iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Bùng Nổ Quà Tháng 4 - Tưng Bừng Mừng Đại Lễ” program in April 2019

List of lucky customers

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 NGUYỄN THỊ THỦY 0333438693 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI Điện thoại di động VIVO Y91C
2 PHAN THỊ THU HƯỜNG 0374234766 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN Điện thoại di động VIVO Y91C
3 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 0399266802 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI Điện thoại di động VIVO Y91C
4 LÊ THỊ BÉ SINH 0366848765 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY SÀI GÒN - KHỐI CÔNG NHÂN Điện thoại di động VIVO Y91C
5 TỐNG THỊ PHƯỢNG 0965564366 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Điện thoại di động Samsung G532
6 NGUYỄN THỊ THÁI 0373829699 CÔNG TY TNHH POUCHEN Điện thoại di động Samsung G532
7 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 0335489754 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN Điện thoại di động Samsung G532
8 LA VĂN HIẾU 0387549512 CÔNG TY TNHH FREETREND Điện thoại di động Samsung G532
9 NGUYỄN THỊ LÙNG 0916547349 CÔNG TY TNHH HÀI MỸ - NHÀ MAY SÀI GÒN Điện thoại di động Samsung G532
10 TRẦN NGỌC HIẾU 0395310162 CÔNG TY TNHH FREETREND Điện thoại di động Samsung G532
11 NGUYỄN TUẤN THANH 0963442532 CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM Điện thoại di động Samsung G532
12 BÙI THỊ NGỌC HÀ 0933952793 CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ Điện thoại di động Samsung G532
13 NGUYỄN BÉ TÁM 0398890427 CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ Điện thoại di động OPPO F5
14 TRẦN THỊ HOÀN SA 0395489654 CÔNG TY TNHH POUCHEN Điện thoại di động OPPO F5
15 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 0985632145 CÔNG TY TNHH STARITE INTERNATIONAL VN Điện thoại di động OPPO F5
16 TRẦN THỊ PHƯỢNG 0975242598 CÔNG TY MAY HÒA THỌ ĐIỆN BÀN Điện thoại di động OPPO F5

iCB’s Call center will send a message to all customers who are listed in the above list.

Please call to 1800669 for free or directly contact to iCB staff at your company to get further details.

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN CHƯƠNG TRÌNH "BÙNG NỔ QUÀ THÁNG 4 - TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ" THÁNG 04/2019

Chương trình Phúc Lợi iCare xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên đã may mắn trúng thưởng trong chương trình "BÙNG NỔ QUÀ THÁNG 4 - TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ" tháng 04/2019.

Danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 NGUYỄN THỊ THỦY 0333438693 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI Điện thoại di động VIVO Y91C
2 PHAN THỊ THU HƯỜNG 0374234766 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN Điện thoại di động VIVO Y91C
3 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 0399266802 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI Điện thoại di động VIVO Y91C
4 LÊ THỊ BÉ SINH 0366848765 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY SÀI GÒN - KHỐI CÔNG NHÂN Điện thoại di động VIVO Y91C
5 TỐNG THỊ PHƯỢNG 0965564366 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Điện thoại di động Samsung G532
6 NGUYỄN THỊ THÁI 0373829699 CÔNG TY TNHH POUCHEN Điện thoại di động Samsung G532
7 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 0335489754 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN Điện thoại di động Samsung G532
8 LA VĂN HIẾU 0387549512 CÔNG TY TNHH FREETREND Điện thoại di động Samsung G532
9 NGUYỄN THỊ LÙNG 0916547349 CÔNG TY TNHH HÀI MỸ - NHÀ MAY SÀI GÒN Điện thoại di động Samsung G532
10 TRẦN NGỌC HIẾU 0395310162 CÔNG TY TNHH FREETREND Điện thoại di động Samsung G532
11 NGUYỄN TUẤN THANH 0963442532 CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM Điện thoại di động Samsung G532
12 BÙI THỊ NGỌC HÀ 0933952793 CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ Điện thoại di động Samsung G532
13 NGUYỄN BÉ TÁM 0398890427 CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ Điện thoại di động OPPO F5
14 TRẦN THỊ HOÀN SA 0395489654 CÔNG TY TNHH POUCHEN Điện thoại di động OPPO F5
15 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 0985632145 CÔNG TY TNHH STARITE INTERNATIONAL VN Điện thoại di động OPPO F5
16 TRẦN THỊ PHƯỢNG 0975242598 CÔNG TY MAY HÒA THỌ ĐIỆN BÀN Điện thoại di động OPPO F5

Tất cả khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ tổng đài iCare.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến tổng đài (miễn phí): 1800669 hoặc gặp trực tiếp nhân viên iCare tại doanh nghiệp để được tư vấn.