CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN "CHÀO HÈ CỰC ĐÃ - MUA SẮM RỘN RÃ" PROGRAM IN MAY 2019

iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Chào Hè Cực Đã – Mua Sắm Rộn Rã” program in May 2019

List of lucky customers

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 NGUYỄN THỊ THU 0353315405 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
2 LÊ THỊ LA 0385024913 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
3 NGUYỄN THÙY TRANG 0964218202 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
4 PHẠM HÙNG DĨ 0926176167 CÔNG TY TNHH POUHUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
5 TĂNG TÔ LA 0927585021 CÔNG TY TNHH LÊ LONG VIỆT NAM 01 Tủ lạnh Samsung Inverter 208L RT20HA8DDX/SV
6 ĐINH THỊ LAN 0369059092 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC ESQUEL VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
7 LÊ THỊ LINH 0964435443 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH GIÀY ROLLSPORT VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
8 LÊ THỊ DIỄM PHÚC 0383084306 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
9 THẠCH THỊ HẬU 0708703964 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
10 NGUYỄN THỊ KIM THU 0832051471 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ-CÔNG TY TNHH POUCHEN VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
11 THẠCH NGỌC TRINH 0765237557 CÔNG TY CỔ PHẦN TEAKWANG VINA INDUSTRIAL 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
12 NGUYỄN THỊ TRINH NỮ 0364989500 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
13 BÙI THỊ CẨM XUÂN 0829881589 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime

iCB’s Call center will send a message to all customers who are listed in the above list.

Please call to 1800669 for free or directly contact to iCB staff at your company to get further details.

Nhận thưởng samsung

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN CHƯƠNG TRÌNH "CHÀO HÈ CỰC ĐÃ - MUA SẮM RỘN RÃ" THÁNG 05/2019

Chương trình Phúc Lợi iCare xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên đã may mắn trúng thưởng trong chương trình “Chào Hè Cực Đã – Mua Sắm Rộn Rã” tháng 05/2019.

Danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng

Name of customer Phone number Company Gifts
1 NGUYỄN THỊ THU 0353315405 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
2 LÊ THỊ LA 0385024913 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
3 NGUYỄN THÙY TRANG 0964218202 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
4 PHẠM HÙNG DĨ 0926176167 CÔNG TY TNHH POUHUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động VIVO V7
5 TĂNG TÔ LA 0927585021 CÔNG TY TNHH LÊ LONG VIỆT NAM 01 Tủ lạnh Samsung Inverter 208L RT20HA8DDX/SV
6 ĐINH THỊ LAN 0369059092 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC ESQUEL VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
7 LÊ THỊ LINH 0964435443 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH GIÀY ROLLSPORT VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
8 LÊ THỊ DIỄM PHÚC 0383084306 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
9 THẠCH THỊ HẬU 0708703964 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
10 NGUYỄN THỊ KIM THU 0832051471 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ-CÔNG TY TNHH POUCHEN VIỆT NAM 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
11 THẠCH NGỌC TRINH 0765237557 CÔNG TY CỔ PHẦN TEAKWANG VINA INDUSTRIAL 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
12 NGUYỄN THỊ TRINH NỮ 0364989500 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime
13 BÙI THỊ CẨM XUÂN 0829881589 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN 01 Điện thoại di động Samsung J2 Prime

 

Tất cả khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ tổng đài iCare.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến tổng đài (miễn phí): 1800669 hoặc gặp trực tiếp nhân viên iCare tại doanh nghiệp để được tư vấn.