CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN “MƯA ƯU ĐÃI – GIẢI NHIỆT HÈ” PROGRAM IN JUNE 2019

iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Mưa Ưu Đãi – Giải Nhiệt Hè” program in June 2019

List of lucky customers

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 LƯƠNG THỊ THE 0327588791 CÔNG TY FREETREND INDUSTRIAL A (VIỆT NAM) 01 ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY A9
2 TĂNG BÌNH 0986570965 CÔNG TY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG 01 ĐTDĐ SAMSUNG TABLET T385
3 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 0941246892 CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG TABLET T385
4 VÕ THỊ DUYÊN 0363439197 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM - ACTIVE 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
5 BẠCH THỊ THANH MÁI 0375271606 CÔNG TY TNHH CHANG SHIN VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
6 NGÔ THỊ ĐIỀU 0769301363 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
7 CHÂU THỊ THANH MINH 0398519280 CÔNG TY TNHH STARITE INTERNATIONAL VIỆT NAM 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
8 NGUYỄN THỊ TRANG 0327624625 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIETNAM) 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
9 PHAN VĂN TUẤN 0974386432 CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỆ HƯNG 2 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
10 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 0977087895 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
11 HOÀNG VĂN LƯƠNG 0869795105 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ PHÚC THẮNG 01 ĐTDĐ VIVO V7
12 TÔ THỊ KIM THOA 0961460722 CÔNG TY TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIỆT NAM 01 ĐTDĐ VIVO V7
13 NGUYỄN THỊ SA QUÂN 0376315483 CÔNG TY CÔ PHẦN SAO VIỆT 01 ĐTDĐ VIVO V7
14 HÀ CÔNG LỮ 0947077883 CHANG SHIN VIỆT NAM 01 ĐTDĐ VIVO V7

iCB’s Call center will send a message to all customers who are listed in the above list.

Please call to 1800669 for free or directly contact to iCB staff at your company to get further details.

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN CHƯƠNG TRÌNH “MƯA ƯU ĐÃI – GIẢI NHIỆT HÈ” THÁNG 06/2019

Chương trình Phúc Lợi iCare xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên đã may mắn trúng thưởng trong chương trình
“Mưa Ưu Đãi – Giải Nhiệt Hè” tháng 06/2019.

Danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 LƯƠNG THỊ THE 0327588791 CÔNG TY FREETREND INDUSTRIAL A (VIỆT NAM) 01 ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY A9
2 TĂNG BÌNH 0986570965 CÔNG TY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG 01 ĐTDĐ SAMSUNG TABLET T385
3 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 0941246892 CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG TABLET T385
4 VÕ THỊ DUYÊN 0363439197 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM - ACTIVE 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
5 BẠCH THỊ THANH MÁI 0375271606 CÔNG TY TNHH CHANG SHIN VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
6 NGÔ THỊ ĐIỀU 0769301363 CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM 01 ĐTDĐ SAMSUNG J2 CORE
7 CHÂU THỊ THANH MINH 0398519280 CÔNG TY TNHH STARITE INTERNATIONAL VIỆT NAM 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
8 NGUYỄN THỊ TRANG 0327624625 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIETNAM) 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
9 PHAN VĂN TUẤN 0974386432 CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỆ HƯNG 2 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
10 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 0977087895 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 01 ĐTDĐ OPPO A83 32GB
11 HOÀNG VĂN LƯƠNG 0869795105 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ PHÚC THẮNG 01 ĐTDĐ VIVO V7
12 TÔ THỊ KIM THOA 0961460722 CÔNG TY TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIỆT NAM 01 ĐTDĐ VIVO V7
13 NGUYỄN THỊ SA QUÂN 0376315483 CÔNG TY CÔ PHẦN SAO VIỆT 01 ĐTDĐ VIVO V7
14 HÀ CÔNG LỮ 0947077883 CHANG SHIN VIỆT NAM 01 ĐTDĐ VIVO V7

Tất cả khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ iCare
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến tổng đài (miễn phí): 1800669 hoặc gặp trực tiếp nhân viên iCare tại doanh nghiệp để được tư vấn.