CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN “NGẬP QUÀ, NGỢP GIÁ” PROGRAM IN JULY 2019

iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Ngập quà, ngợp giá” program in July 2019

List of lucky customers

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 Võ Thị Thanh Hằng 0868641652 CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
2 Lý Thị Bảy 0335536429 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
3 Đặng Thị Hồng 0375945685 CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA INDUSTRIAL ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
4 Đào Cương 0364864335 CÔNG TY TNHH LÊ LONG VIỆT NAM ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
5 Nguyễn Thị Hải 0333498617 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM ĐTDĐ VIVO Y91i
6 Đặng Thị Anh Thi 0776817924 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN ĐTDĐ VIVO Y91i
7 Lê Thị Thương 0378908226 CÔNG TY GIÀY ROLLSPORT ĐTDĐ VIVO Y91i
8 Quách Văn Hưng 0989405036  CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM ĐTDĐ VIVO Y91i
9 Ngô Thị Hằng 0383729531 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG RICH (VIỆT NAM) Samsung J8-J810
10 Trần Thị Nghĩ 0939649682 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG SAMSUNG GALAXY A30-64GB
11 Phạm Thị Yến Dung 0375514291  CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY A30-64GB
12 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0782350573  CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY TAB 8.0 T385
13 Lê Thị Trúc 0369612865 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY J6 PLUS
14 Võ Tuấn Vũ 0379780001 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM  SAMSUNG GALAXY J4
15 Ngô Thị Lệ 0865523703 XÍ NGHIỆP MAY VINATEX QUẢNG NGÃI SAMSUNG GALAXY J250
16 Nguyễn Thị Tường Vi 0967698652 Công ty TNHH Pouli Việt Nam SAMSUNG GALAXY J4 CORE
17 Đào Xuân Hồng 0978425277 Công ty TNHH Honda Việt Nam SAMSUNG GALAXY J4 CORE

iCB’s Call center will send a message to all customers who are listed in the above list.

Please call to 1800669 for free or directly contact to iCB staff at your company to get further details.

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN CHƯƠNG TRÌNH "NGẬP QUÀ, NGỢP GIÁ" THÁNG 07/2019

Chương trình Phúc Lợi iCare xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên đã may mắn trúng thưởng trong chương trình "Ngập quà, Ngợp Giá" tháng 07/2019.

Danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng

No. Name of customer Phone number Company Gifts
1 Võ Thị Thanh Hằng 0868641652 CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
2 Lý Thị Bảy 0335536429 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
3 Đặng Thị Hồng 0375945685 CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA INDUSTRIAL ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
4 Đào Cương 0364864335 CÔNG TY TNHH LÊ LONG VIỆT NAM ĐTDĐ OPPO A83 -32GB
5 Nguyễn Thị Hải 0333498617 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM ĐTDĐ VIVO Y91i
6 Đặng Thị Anh Thi 0776817924 CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN ĐTDĐ VIVO Y91i
7 Lê Thị Thương 0378908226 CÔNG TY GIÀY ROLLSPORT ĐTDĐ VIVO Y91i
8 Quách Văn Hưng 0989405036  CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM ĐTDĐ VIVO Y91i
9 Ngô Thị Hằng 0383729531 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG RICH (VIỆT NAM) Samsung J8-J810
10 Trần Thị Nghĩ 0939649682 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG SAMSUNG GALAXY A30-64GB
11 Phạm Thị Yến Dung 0375514291  CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY A30-64GB
12 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0782350573  CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY TAB 8.0 T385
13 Lê Thị Trúc 0369612865 CÔNG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM SAMSUNG GALAXY J6 PLUS
14 Võ Tuấn Vũ 0379780001 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM  SAMSUNG GALAXY J4
15 Ngô Thị Lệ 0865523703 XÍ NGHIỆP MAY VINATEX QUẢNG NGÃI SAMSUNG GALAXY J250
16 Nguyễn Thị Tường Vi 0967698652 Công ty TNHH Pouli Việt Nam SAMSUNG GALAXY J4 CORE
17 Đào Xuân Hồng 0978425277 Công ty TNHH Honda Việt Nam SAMSUNG GALAXY J4 CORE

Tất cả khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ iCare.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến tổng đài (miễn phí): 1800669 hoặc gặp trực tiếp nhân viên iCare tại doanh nghiệp để được tư vấn.