Tổng LĐLĐ Việt Nam Tái Ký Thỏa Thuận Hợp Tác Thực Hiện Chương Trình “Phúc Lợi Cho Đoàn Viên Và Người Lao Động Việt Nam” Với Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Dịch Vụ Thanh Toán Việt Phú (MOVI)

ảnh tái ký

Để tiếp tục duy trì và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của khách hàng là người lao động tại các nhà máy đối tác, Việt Phú (Movi) đã tham gia lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019 - 2023” được tổ chức vào chiều 17-12-2019, tại Hà Nội.

 

Tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (“Tổng LĐLĐ Việt Nam”) đã tái ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và Người lao động với Tổng Giám đốc Công ty Việt Phú - ông Bruce Allan Butler. Theo nội dung Thỏa thuận này, Việt Phú cam kết sẽ giảm đến 8% giá bán tất cả các loại sản phẩm hàng hóa, mặt hàng, dịch vụ so với mức giá Việt Phú/công ty con/đơn vị đối tác của Việt Phú bán ra trên thị trường cho đoàn viên, người lao động.
Bên cạnh việc đẩy mạnh việc cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, Việt Phú tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp đối tác để triển khai việc cung ứng dịch vụ mua hàng trả góp, trả chậm. Theo đó, người lao động được mua hàng, sử dụng dịch vụ trả góp với thời gian trả chậm, trả góp lên đến 06 tháng, 0% lãi suất đối với các sản phẩm, hàng hóa mua từ Việt Phú/công ty con/đơn vị đối tác của Việt Phú.
Đặc biệt, nhằm mang đến cho người lao động một nguồn hỗ trợ tài chính, đáp ứng các nhu cầu sử dụng tiền khẩn cấp và giúp đoàn viên và người lao động giảm rủi ro khi sử dụng các khoản vay "tín dụng đen", Việt Phú đã hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đối tác để cung cấp dịch vụ ứng tiền khẩn cấp trả góp với giá trị các gói ứng tiền là 01 triệu đồng, 03 triệu đồng, 06 triệu đồng,… theo khung thời hạn ứng là 01, 03 và 06 tháng và các gói sản phẩm khác với mức phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động. Chúng tôi cam kết mang đến một dịch vụ ứng tiền nhanh chóng, linh hoạt, với hồ sơ đơn giản và tiện lợi. Khách hàng sẽ nhận tiền trong một thời gian ngắn sau khi khoản ứng được các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đối tác duyệt.
Với việc tái ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và Người lao động với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một lần nữa Việt Phú khẳng định việc cam kết mang đến một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ hơn cho người lao động. Chúng tôi tin rằng, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động đã, đang và sẽ là thành viên thuộc “Chương trình phúc lợi iCare của chúng tôi sẽ ngày càng được cải thiện hơn nữa.
Thông tin về buổi lễ tái ký kết này cũng đã được truyền thông và đăng tải trên các tờ báo như Báo Người Lao Động, Báo Lao Động, Báo Nhân Dân, Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam, Báo Dân Trí, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử cuộc sống an toàn, Cổng thông tin Tổng Liên Đoàn và các đài truyền hình VOH (truyền hình thông tấn xã Việt Nam), Đài Truyền Hình TP.HCM.

Vietnam General Confederation Of Labor Re-new The Agreement Of Cooperating The Program "Benefits For Members And Employees" With Viet Phu (MOVI)

ảnh tái ký

To continue maintaining and improving workers’ material and spiritual life at partner factories, Viet Phu (Movi) joined the signing Ceremony of the Cooperation Agreement on the implementation of "BENEFITS FOR MEMBERS AND EMPLOYEES" held in Hanoi on December 17, 2019.

 

At this Ceremony, Mr. Ngo Duy Hieu, Vice President VGCL re-signed the Cooperation Agreement on the implementation of Benefits Program for the labor union members and employees with Viet Phu’ General Director - Mr. Bruce Allan Butler. According to the Agreement, Viet Phu has committed to discount up to 8% of the sale price of all goods and products compared to the price of such goods, products sold to the market by Viet Phu/its subsidiaries/its partners for immediate payment to labor union members and workers

In addition to promoting the supply of essential goods and services for daily consumption, Viet Phu continues to cooperate with partner suppliers in providing installment purchase and deferred payment. Accordingly, workers are entitled to purchase, use services in installments payment for up to 06 (six) months, 0% interest for products and goods purchased from Viet Phu/its subsidiaries /its partners.

In particular, in order to provide workers with a financial support, meet the demand for using money in emergency case and help the labor union members reduce the risk from the "black credit" loan. Viet Phu has cooperated with banks and credit institutions to provide the cash advance in installment payment servicesinstallment payment services with the value of cash advance package  01 month, VND 03 million, and VND 06 million and the refund term are 01, 03 and  06 months. , ... and other product packages with reasonable fees, in accordance with the needs, wages, income of labor union members and employees. We commit to provide a fast, flexible advance service, with simple and convenient documentation. The customer will receive the money shortly after the advance has been approved by the partner banks and credit institutions.

With the re-signing of the Cooperation Agreement on implementation of the Benefits Program for the labor union members and workers with the Vietnam General Confederation of Labor, Viet Phu once again affirmed its commitment to bringing the more comfortable, fulfilling life for workers. We believe that the material and spiritual life of the employees who has been and will be a member of our "iCare Benefit Program will get better.

The renew event was widely circulated in TV, newspapers and published in typical paper and electronic newspapers such as Lao Dong, Nguoi Lao Dong, Nhan Dan, Dang Cong San Viet Nam, Dan Tri, Sai Gon Liberation, Safe Life Electronic Newspaper, General Federation Portal and VOH television stations (Vietnam News Agency), Ho Chi Minh TV.